Skip to content

Tế Bào Gốc Nước Ối AFSC

Tế bào gốc là gì?

Tế bào gốc (TBG) là các tế bào chưa được biệt hóa nghĩa là chúng chưa có chức năng hay nhiệm vụ cụ thể.

Trong khi các tế bào da có nhiệm vụ bảo vệ cơ thể, tế bào cơ có khả năng co giãn và tế bào thần kinh có chức năng truyền tín hiệu thì TBG có tiềm năng trở thành tất cả các tế bào khác trong cơ thể. Cơ thể dùng TBG để thay thế các tế bào bị hao mòn khi chúng chết đi. Ví dụ như, cơ thể tự động thay thế hoàn toàn niêm mạc ruột mỗi 4 ngày. 

“Khi ta còn trẻ cơ thể mang một lượng TBG dồi dào, mỗi khi cơ thể đau ốm đồng nghĩa với tế bào cơ quan bị tổn thương thì TBG sẽ lập tức cung ứng một lượng tế bào mới để thay thế các tế bào bị tổn thương kia, giúp tế bào cơ quan nhanh chóng làm việc trở lại và phục hồi sức khỏe cho cơ thể.

Lượng TBG theo năm tháng sẽ giảm dần khi ta trưởng thành và trở nên ít ỏi khi ta già đi, khiến cho khi còn trẻ ta rất mau khỏi trước những bệnh tật nhưng khi già đi cơ thể lại hồi phục lâu hơn hoặc khó khăn hơn vì lượng TBG thiếu hụt không đủ cung cấp và thay thế.”